Angelica Johansson. Företagslots. 070 233 26 21 angelica.johansson@vindeln.se

Caroline Nyström. Projektmedarbetare 072 220 47 31 caroline.nystrom@vindeln.se

Evelina Råberg. Ekonom.  073 100 84 34 evelina.raberg@vindeln.se

Länk till kommunens näringslivssidor