Om NIS6.0

NIS 6.0 är ett avslutat näringslivsprojekt.
I projektet arbetade de fem kommunerna Nordmaling, Vännäs, Vindeln, Bjurholm och Robertsfors för att främja näringslivets utveckling i de fem kommunerna.

Arbetet fortsätter även om projektet är avslutat. De fem näringslivskontoren fortsätter att utveckla sitt stöd till det lokala näringslivskontoren.

Projektägare var Robertsfors kommun och projektledare var Janne Paulsson. Har du frågor om projektets arbetssätt och resultat är du välkommen att ta kontakt.
Jan Paulsson
070 550 95 13
jan.paulsson@robertsfors.org