En mängd aktörer finns för att stötta dig som företagare och entreprenör.
Här en förteckning över de nationella aktörerna.

Tag kontakt med dem direkt, eller vänd dig till medarbetarna i NIS 6.0

AktörLänkStartaDrivaVäxaBeskrivning av stöd
Arbetsmiljöverkethttps://www.av.se/XXXTillsyn råd och information om regler och lagstiftning
Almihttps://www.almi.se/vasterbottenXXInformation och rådgivning om främst finansiering & affärsutveckling för växande företag
Arbetsförmedlingen XHjälp att få affärsidé prövad samt möjlighet att ansöka om starta eget bidrag
Business Swedenhttps://www.business-sweden.com/sv/XPersonlig exportrådgivning. Kompetensutveckling kopplat till internationalisering.
Connect Norrhttps://connectsverige.se/norr/XXMötesplats för entreprenörer, forskare och investerare. Rådgivning till entreprenörer & investerare
Coompanionhttps://nord.coompanion.se/XXXFöretagsrådgivning med inriktning kooperativa företag/samhällsentreprenörskap/social innovation
Drivhushttps://vasterbotten.drivhuset.se/XAkademinära rådgivning och vägledning till studenter vid flertalet lärosäten och utbildning
Energimyndighetenhttps://www.energimyndigheten.se/XXXBidrar med lån, teknisk kompetens, marknadskänndedom och affärsutveckling till företag inom energiområdet
Enterprise Europe Networkhttps://enterpriseeurope.se/XInformation och rådgivning om främst EU-regler, internationalisering, EU-finansiering, förmedling av affärskontakter
Europeiska Socialfonden (Esf-rådet)https://www.esf.se/XXStärka kompetensutveckling och öka omställningsförmågan för arbetsplatser och för individer m.m. Svenska ESF-rådet finansierar projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser.
Exportkreditnämndenhttps://www.ekn.se/XXExportfinansiering
Handelskammarenhttps://handelskammaren.com/Utbildningar, import- & exportrådgivning
IFS Rådgivningscentrumhttps://www.ifs.a.se/XXXAffärsrådgivning med fokus på utrikesfödda
Institutet mot mutor (IMM)https://www.institutetmotmutor.se/XXXFör motverkan av användning av mutor och andra otillåtna förmåner
Industriella utvecklingscentra (IUC)http://www.iucnorr.se/XDriver industriella utvecklingsprojekt tillsammans med framförallt SME:s
IVL Svenska miljöinstitutethttps://www.ivl.se/XXXMiljörelaterade frågeställningar
Jordbruksverkethttps://nya.jordbruksverket.se/XXXStöd för kompetensutveckling samt investeringar på landsbygden
Kommerskollegiumhttps://www.kommerskollegium.se/XSveriges myndighet för utrikeshandel
Konkurrensverkethttp://www.konkurrensverket.se/XXArbetar för en sund och effektiv konkurrens i privat och offentlig sektor
Naturvårdsverkethttps://www.naturvardsverket.se/XXXMyndigheten för yttre miljöfrågor
NyföretagarCentrumhttps://www.nyforetagarcentrum.se/umea/XErbjuder kostnadsfri och individuell rådgivning till individer som avser starta företag och företag i uppstartskedet.
RISE ABhttps://www.ri.se/svXXXForskningsinstitut och innovationspartner
Skatteverkethttps://www.skatteverket.se/XErbjuder kostnadsfria informationsträffar som delvis inriktar sig till målgrupperna blivande företagare och småföretagare
Styrelseakademienhttps://www.styrelseakademien.se/norr/XXUtbildar årligen runt 2.000 personer i styrelse- och ägarfrågor och erbjuder tjänster så som styrelseutvärderingar, kandidatbank och nätverksträffar för att främja utvecklingen av styrelsearbete
Svenska uppfinnareföreningenhttp://uppfinnare.se/XNätverk där uppfinnare och småföretagare har tillgång till rådgivning, mentorer, problemlösning och inspiration
Svenska institutethttps://si.se/XXXInformation om Sverige och ge ”Sverigebild” i omvärlden.
Svensk Exportkredithttps://exporteramera.ekn.se/XXFinansiering av exportaffärer, även som underleverantör
Swecarehttps://www.swecare.se/XXÖkad export och internationalisering av svensk hälso- och sjukvård samt life science
Swedachttps://www.swedac.se/XXXSäkerställer att kavlitetskrav och normer omsätts i verklighet
Swedfundhttps://www.swedfund.se/XXXFinansiering av hållbart företagande i några av världens fattigaste länder
Tillväxtanalyshttps://www.tillvaxtanalys.se/XXXAnalysera och utvärdera svensk tillväxtpolitik
Tillväxtverkethttps://tillvaxtverket.se/XXXStöd till företag och regioners konkurrenskraft
Tullverkethttps://www.tullverket.se/sv/foretagXXTillsyn gränsöverskridande handel
Ung företagsamhethttps://ungforetagsamhet.se/vasterbottenXUtbildar grundskole – och gymnasieelever i entreprenörskap. Utbildar drygt 20 000 unga per år.
Venture Cuphttp://www.venturecup.se/sv/hem/XVenture Cup är en årligen återkommande affärsplanstävling där deltagarna får professionell hjälp med att utveckla en affärsidé till en affärsplan.
Vinnovahttps://www.vinnova.se/XXXStärka Sverige som forsknings och innovationsland
Visit Swedenhttps://visitsweden.com/XXMarknadsför svenska destinationer och upplevelser