Näringslivsfrukostar

NIS 6.0 arrangerar näringslivsfrukostar för näringslivsintresserade i Bjurholm, Vindeln, Vännäs, Nordmaling och Robertsfors.

Näringslivsfrukost Mål, strategi och ledarskap

Varför är ett positivt lokalt företagsklimat viktigt? Vad avgör ett bra företagsklimat? Hur skapar vi bättre förutsättningar för nöjda företagare, nya arbetstillfällen, kompetensattraktion och ökade skatteintäkter i våra kommuner?

Lyssna till Mats Andersson från Svenskt Näringsliv om sina erfarenheter och tips för hur man förbättrar näringslivsklimatet i en kommun. Möt Gustaf Axelsson som berättar om Lyckseles framgångsresa från plats 266 för fyra år sedan till plats 95 av 290 år 2021 i Svenskt Näringslivs ranking över kommunernas företagsklimat.

Näringslivsfrukost Platsattraktion

Hur uppfattas din plats? Hur ser omvärldens bild ut? Vilket behov av förändring har bilden? Vilka behov av platsutveckling finns för att platsen ska vara attraktiv för befintliga och nya invånare, besökare, företag och investeringar i framtiden? Marlene Hassel, Hassel & Co med mångårig erfarenhet och kunskap inom ämnet är morgongäst tillsammans med Emelie Höglander, Näringsliv Vännäs kommun som leder ett pågående platsutvecklingsprojekt i Vännäs..

Näringslivsfrukost

Medverkar:
Landshövding Helene Hellmark Knutsson
Sparbankstiftelsens Maria Hedblom
Nordmalings kommunalråd Madelaine Jakobsson Nordmalings
Projektmedarbetare Sophie Jakobsson samt ytterligare ett 30 näringslivsintresserade.

Näringslivsfrukost Krismedvetenhet

Vad är krismedvetenhet och hur hanterar man kriser i sitt ledarskap? Kriser präglas av osäkerhet, att försöka förstå situationen, både ”här och nu” och på lång sikt. Hur fattar man kloka beslut under hög press? Under kriser skapas ett behov av att få information därför blir det extra viktigt att du som ledare kommunicerar och berättar om vilka beslut du och/eller ledningen tar. Hur du arbetar för att hantera svårigheter som uppstår, samt uppmuntrar till dialog mellan medarbetare, kunder, leverantörer och ledning. Dialog med Karin Bodin, koncern-vd för Polarbröd. Den 23 augusti 2020 hände det som inte fick hända. Polarbröds fabrik i Älvsbyn totalförstördes av en omfattande brand. Hör Karin berätta om händelsen, vägen tillbaka och hennes erfarenheter av att leda i kris. .

Näringslivsfrukost Omvärldsbevakning

Först hör vi LISA EK som arbetar med att stödja affärsutveckling och internationalisering hos små och medelstora företag i Norrbotten/Västerbotten och är anställd på LTU Business som ägs av Luleå tekniska universitet. SAMUEL GOTTNERSSON är VD för Indexator Rotator Systems AB i Vindeln, som är världsledande tillverkare av rotatorer och säljer idag till mer än 40 marknader över hela världen.

Näringslivsfrukost Influenser som yrke

Våra morgongäster; Helena Löfstedt, VD för Mylittleredhouse, Bjurholm och entreprenören Linda Hörnfeldt, Lalinda från Eldsmark som förenar livet på landet med utveckling av framgångsrika kreativa verksamheter utifrån expertis och erfarenhet inom bland annat sociala medier. Samtalsledare Caroline Nyström

Näringslivsfrukost VM Rally 

Information om kommande VM Rally i Umeåregionen. Fredrik Lönneborg Umeå kommuns VM samordnare. Samtalsledare Carolina Nyström

Näringslivsfrukost Lokal mat

ANKI BERG – leder Samarbetsprojektet för mat – MatSam – arbetar för att matproducenter och råvaruförädlare i Nordmaling, Umeå och Vännäs kommuner ska kunna utvecklas och möta den ökade efterfrågan på lokal mat ANNE STÉNS – egen företagare med Sténstorpet samt en av grundarna till Saluhallen i Vännäs. Här hittar du bland annat lokalt kött av lamm fläsk och nöt, tunnbröd, dryck, marmelader och annat

Näringslivsfrukost Framtidsspaning

Vilken framtid står Norrland inför och specifikt städer kontra landsbygd? Hur påverkar historien vår framtid alternativt i vilken utsträckning kan nya målbilder påverka utvecklingen positivt? Lyssna till vår spännande spanartrio och deras tankar och syn på framtidens Norrland. Medverkar: Professor Lars Vestin Umeå Hybridentreprenören Malin Ackerman Lycksele Projektmotorerna Karin och Bert-Ola Bångman Kaxås

Näringslivsfrukost Ledare som visar vägen

Hur bygger vi tillsammans hållbara samhällen där människor vill/kan leva, verka, bo samt företag utvecklas i våra kranskommuner? Vilka ingredienser är väsentliga? Samhällsbyggande, samhällsutveckling, företagande och kultur är något som näringslivsfrukostens spännande morgontalare, Jan Wejdmark och Sara Sandström Nilsson har gemensamt. Lyssna till deras visioner, erfarenheter och om vägen till målen.

 

Näringslivsfrukost Hemester

Temat idag är Hemester och vi kommer att få höra följande profiler inom besöksnäringen berätta om sina bästa tips; – Maine Lindholm, Getyoga/Häggströms Jordgubbar, Bjurholms kommun – Freddy Holmgren, Wild River, Vindelns kommun – Karin Öhman, Lokalt914, Nordmalings kommun

Näringslivsfrukost Program för tillväxt

En frukost om Program för Tillväxt. En aktivitet inom NIS 6.0 Medverkar: Angelica Johansson, Näringsliv Vindelns kommun Torbjörn Edvall från Almi företagspartner Kristoffer Sydlén, Racoon Miljöfilter Åsa Broberg, Maskin & Industriteknik Rickard Ågren, Villapool Nord Samtalet leds av Caroline Nyström

Näringslivsfrukost Företagsstöd

Charlotta Wikman, Region Västerbotten som besvarar bland annat nedanstående frågor; Vilka aktuella och möjliga Företagsstöd finns att söka? Vad kan man tänka på som företagare inför ansökan? Hur ser processen ut? Annika Rydman, vd för Granö Beckasin som tagit del av Region Västerbottens investeringsstöd och hennes bästa tips och råd för dig som är företagare och funderar på att söka företagsstöd. Webbinariet leds av Caroline Nyström

Webbhandel med Kim Nilsson

Kim Nilsson berättar om hur du startar en egen webbhandel. En föreläsning i arrangemang av NIS 6.0

Näringslivsfrukost Framgångsrikt företagande

Det spännande Temat idag är ” Framgångsrikt företagande i kranskommunerna” och våra gäster är Donald Eriksson, Aurora Borealis Adventures från Ekorrsele samt Gunnar och Helena Resoluth från Mjölkautomatik i Norr AB, Flarken. Vi diskuterar tillväxtresa, drivkrafter, utmaningar som pandemin med flera. Vad innebär egentligen ett framgångsrikt företagande och vad krävs för att uppnå framgång?

Näringslivsfrukost Umeås kommuns näringslivskontor

Medverkar gör Agneta Filén och Fredrik Strinnholm från Umeå Näringslivskontor samt Patrik Nyström Volvo. Samtalsledare Caroline Nyström