Företagsfrämjare regionalt

En mängd aktörer finns för att stötta dig som företagare och entreprenör.
Här en förteckning över de regionala aktörerna.  De nationella aktörerna hittar du här »

Tag kontakt med dem direkt, eller vänd dig till medarbetarna i NIS 6.0

Aktör webbadress Starta Driva Växa Beskrivning av stöd
Ackra Invest AB http://www.ackrainvest.se/     X Ackra Invest AB är ett regionalt riskkapitalbolag. Vi verkar i Norrland, företrädesvis i Väster- och Norrbotten där vi framförallt investerar i små- och medelstora företag.
           
Affärsänglar https://connectsverige.se/resources/affarsangelnatverk-och-investeringar/ x x x Se Connect Norr
           
Arctic Business Incubator (ABI) https://www.abi.se/ X     På ABI letar vi efter dig som har en idé, och som vill utveckla den till ett företag. Du behöver ingen tidigare företagarerfarenhet eftersom vi är till för att utveckla både din idé – och dig som entreprenör och företagare.
 
Almi Nord https://www.almi.se/vasterbotten   X X Information och rådgivning för främst tillväxt med 40 kontor över landet
           
Bic Factory https://bicfactory.se/ X     BIC Factory är en företagsinkubator och arbetar för att upptäcka och stödja unga, lovande entreprenörer som vill starta egna företag
           
Business Sweden https://www.business-sweden.com/sv/     X Personlig exportrådgivning. Kompetensutveckling kopplat till internationalisering.
           
Connect Norr https://connectsverige.se/norr/ X X X Är du entreprenör och vill skapa tillväxt i ditt företag? Med Connect får du det stöd just ditt företag behöver för att ta nästa steg. Är du investerare och söker spännande företag att utveckla? Via Connect hittar Du företag väl förberedda för att ta in nytt kapital.
           
Coompanion https://nord.coompanion.se/ X X X Företagsrådgivning med inriktning kooperativa företag, närvaro på 25 platser i landet
           
eXpression Umeå https://expressionumea.se/ X     eXpression Umeå är en inkubator med fokus på affärsidéer inom de kreativa och kulturella näringarna.
           
Garantia (tdigare Kreditgarantiföreningen Norr) https://www.garantia.se/ X X X Med vår garanti får Du som företagare lättare finansiering från banken
           
Handelskammaren i VB-län https://www.handelskammaren.ac/ X X X Stöd i utformningen av vissa typer av avtal
           
InnovationskontorNorr https://www.umu.se/innovationskontoret/ X     Erbjuder forskare, anställd eller student vid Umeå Universitet: Seminarier och workshops, innovationsrådgivning, resurser för innovationsutveckling, tillgång till nätverk och kompetens, råd om hur du kan skydda dina idéer och forskningsresultat, stöd i utformningen av vissa typer av avtal
 
IUC Norr http://www.iucnorr.se/     X Driver industriella utvecklingsprojekt tillsammans med framförallt SME:s
           
Krenova http://krenova.se/ X X   Krenova är en kostnadsfri resurs för professionella kreatörer i Norrbotten och Västerbotten som vill starta eller som driver eget företag. Krenovas huvudsakliga resurser är för tillfället inkubatorer och seminarier.
           
Länsstyrelsen i VB-län https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten.html X X X Olika former av bidrag
           
Norrlandsfonden https://norrlandsfonden.se/ X X X Erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan Norrlandsfonden skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering.
           
NyföretagarCentrum https://www.nyforetagarcentrum.se/umea/ X     Erbjuder kostnadsfri och individuell rådgivning till individer som avser starta företag och företag i uppstartskedet.
           
Partnerinvest Norr http://www.partnerinvestnorr.se/   X X Riskkapitalbolag som Investerar i entreprenörer som vill ut i världen
           
RISE https://www.ri.se/sv X X X Forskning och innovationspartner riktat mot SME.
           
Styrelseakademin https://www.styrelseakademien.se/norr/   X X Utbildar årligen runt 2.000 personer i styrelse- och ägarfrågor, och erbjuder tjänster så som styrelseutvärderingar, kandidatbank och nätverksträffar för att främja utvecklingen av styrelsearbete
           
Tillväxtverket Övre Norrland https://tillvaxtverket.se/eu-program/ovre-norrland.html X X X Stöd till företag och regioners konkurrenskraft
           
The Great Northern https://www.thegreatnorthern.org/ X X   The Great Northern is a tech/cultural/creative melting pot in Skellefteå where design, technology and business blend to form a thriving startup community. It is an ambitious mix of co-working space, incubators, event arenas, startups and established businesses.
           
The Node Pole https://www.nodepole.com/     X Active network of top tier partners. Node Pole Alliance is our dedicated network of cloud, technology and construction partners. By joining knowledge and experience from a wide set of industries – our cluster of Alliance partners ensures leading time to market with your cloud investment in focus.
           
Träbransch Norr https://www.trabranschnorr.se/   X X Träbransch Norr är ett utvecklingsbolag som ägs och drivs av Västerbottens träindustri. De arbetar med frågor som syftar till att stärka och utveckla träindustrin i regionen. Deras affärsidé är att vara en kompetent och innovativ partners om bidrar till att öka konkurrenskraften inom Västerbottens träindustri.
           
Träcentrum Norr https://www.ltu.se/centres/TraCentrum-Norr-TCN   X X Centrumbildning under LTU med målet att stödja svensk träindustri som genom nya/utvecklade produkter, system och tjänster kan öka förädlingsvärdet och stärka konkurrenskraften till gagn för såväl företagen som hela samhället.
           
Umeå Biotech Incubator (UBI) https://www.ubi.se/ X     Hjälper forskare att kommersialisera sina innovationer inom life science
           
Uminova Innovation https://www.uminovainnovation.se/ X     Inkubator med fokus på tech. Utmanar entreprenörer och innovatörer att testa och utveckla sina affärsidéer och bygga upp växande företag.
           
Ung företagsamhet https://ungforetagsamhet.se/ X     Utbildar grundskole – och gymnasieelever i entreprenörskap. Utbildar drygt 20 000 unga per år.
           
Venture Cup http://www.venturecup.se/sv/hem/ X     Venture Cup är en årligen återkommande affärsplanstävling där deltagarna får professionell hjälp med att utveckla en affärsidé till en affärsplan.