Företagsfrämjare.

Det finns en mängd organisationer vars uppgift är att stötta näringslivet, dig som företagare och entreprenör.
Många av dessa är offentligt finansierade och kan hjälpa dig att utveckla ditt företag utan större kostnad, andra har olika former av avgifter.
Du hittar de regionala aktörerna i Norr och Västerbotten här.
De nationella aktörerna hittar du här.

Medarbetarna i NIS 6.0 kan vara din länk till dessa aktörer.
I menyfältet ovan hittar du kontaktuppgifterna till NIS 6.0 i din kommun.

Ägarskifte- eller generationsskifte

Är det dags att lämna över till nästa entreprenör? Som ägare av företaget kan du få hjälp av en personlig affärsutvecklare som bollplank och ledsagare genom hela processen, tillfällen att diskutera just dina möjligheter med experter från näringslivet.

www.agarskiften.com

Företagsstöd under COVID 19 pandemin.

Här hittar du information om de särskilda regler och stödåtgärder som gäller i respektive kommun:

Nordmaling

Vännäs

Bjurholm

Robertsfors

Vindeln

NIS.6.0 är ett samverkansprojekt för Umeås kranskommuner vars syfte är att stärka näringslivet i de fem kommunerna.

Övergripande mål

En attraktiv region med fler konkurrenskraftiga och växande företag Förbättrat näringslivsklimat för små- och medelstora företag inom Kranskommunerna, med fler konkurrenskraftiga och växande företag, genom att främja entreprenörskap och konkurrenskraft för befintliga små och medelstora företag i regionen.

Projektets mål är också att överbrygga geografiska hinder och skillnader i de inomregionala förutsättningarna genom förbättrad samverkan med regionens tillväxtorter och befintliga stödstrukturer. Projektet belyser genomgående de horisontella kriterierna i aktiviteter för att nå projektets mål.

Projektmål

Ökad konkurrenskraft för befintliga företag, med fokus på områdena; – Teknik och tjänsteutveckling inom industrin – Digitala tjänstenäringar för smart region

Målsättningen är att överbrygga geografiska hinder och skillnader i de inomregionala förutsättningarna genom förbättrad samverkan mellan regionens tillväxtorter och befintliga stödstrukturer. Det ska i sin tur öka konkurrenskraften för befintliga företag främst inom teknik- och tjänsteutveckling hos industri och digitala tjänstenäringar.

Målgrupp
Små och medelstora företag i Umeås kranskommuner. Projektet kommer att ha extra fokus på unga, kvinnor och utrikesfödda entreprenörer och riktade aktiviteter kommer att genomföras för att fokusgruppen ska utvecklas som entreprenörer och därigenom bidra till utvecklingen av näringslivet.

Om projektet
NIS 6.0 pågår i tre år från den 1 oktober 2019 och till den 30 september 2022 och är finansierat av Europeiska Regionala utvecklingsfonden genom Tillväxtverket med syftet att öka små och medelstora företags konkurrenskraft.

NIS 6.0 drivs i samverkan mellan kommunerna Vindeln, Vännäs, Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors och Umeå. Robertsfors kommun är ägare av projektet.

Via delprojektet Program för Tillväxt får 25 företagare konkret hjälp för att växa.