NIS6.0

NIS 6.0 var ett samverkansprojekt för Umeås kranskommuner vars syfte var att stärka näringslivet i de fem kommunerna. Projektet pågick under perioden oktober 2019 till oktober 2022. Projektet finansierades av Europeiska Regionala utvecklingsfonden genom Tillväxtverket (50%)  de fem kommunerna Vindeln, Vännäs, Bjurholm, Nordmaling och Robertsfors (30%) samt Region Västerbotten (20%).

Övergripande mål

Projekt ska bidra till att skapa en attraktiv region med fler konkurrenskraftiga och växande företag. Förbättrat näringslivsklimat för små- och medelstora företag inom Kranskommunerna genom att främja entreprenörskap och konkurrenskraft för befintliga små och medelstora företag i regionen. Projektets mål är också att överbrygga geografiska hinder och skillnader i de inomregionala förutsättningarna genom förbättrad samverkan med regionens tillväxtorter och befintliga stödstrukturer. Projektet belyser genomgående de horisontella kriterierna i aktiviteter för att nå projektets mål.  

Resultat

Projektet utvärderas löpande under projekttiden av  Regionakademin.  
Deras slutrapport kan du ladda hem här Projektutvärderingens slutrapport

 

Aktiviteter

Under projektet så genomfördes en mängd aktiviteter för att stimulera de lokala näringslivet.
Bland annat genomfördes 259 företagsbesök och 216 olika former av näringslivsträffar. 
152 aktiviteter genomfördes i syfte att bevaka omvärlden och skaffa ny kunskap.
I syfte att utveckla samordning och underlätta för företagsexpansion genomfördes 103 aktiviteter.
Den kanske viktigaste aktiviteten var Program för tillväxt  där 32 företag fick anpassat stöd för att stimulera tillväxt. De deltagande företagen ökade antal anställda med i genomsnitt 27%

Efter projekttiden.

Näringslivskontoren i de fem kommunerna fortsätter att samarbete och samverka, allt för att stötta näringslivets alla delar. Kontakt uppgifter till de fem kommunerna medarbetare hittar du här  Kommunernas näringslivsfrämjare. En viktigt uppgift för NIS 6.0 var att stimulera till och skapa mötesplatser och nätverk. Några av dessa nätverk fortsätter att leva efter projektperioden. Mötesplatser i form av näringslivsträffar och branschmöten arrangeras av kommunernas näringslivskontor.

Företagsfrämjare

Projektet inventerade de organisationer vars uppgift är att stötta företagare och entreprenörer. Många av dessa är offentligt finansierade och kan hjälpa dig att utveckla ditt företag utan större kostnad, andra har olika former av avgifter. Du hittar de regionala aktörerna i Norr och Västerbotten här. De nationella aktörerna hittar du här.

Ägarskifte

Projektet samverkade med CooCon fö att underlätta generations- och ägarskiften. Via CooCon kan företagare få hjälp av en personlig affärsutvecklare som bollplank och ledsagare genom hela processen. Under den senaste projektperioden fick 58 företag hjälp med att genomföra sina ägarskiften. CooCon planerar att fortsätta med sig verksamhet. Du når dem via  www.agarskiften.com